Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
X-lecie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Miejsce: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź

Termin: 6 listopada, godz. 15.00 – 23.00.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego jest Stowarzyszeniem w skład którego wchodzi obecnie 75 podmiotów prawnych – samorządów (na czele z samorządami Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi), branży turystycznej (hotele, biura podróży, atrakcje turystyczne), instytucji kultury i nauki oraz organizacji turystycznych (LOT-y, stowarzyszenia, lokalne grupy działania). Dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną wraz z siatką jej 15 ośrodków zagranicznych, Polską Izbą Turystyki, Forum Turystyki Przyjazdowej, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej jesteśmy w stanie skutecznie działać na rzecz promocji turystycznej Łodzi i regionu łódzkiego jako obszaru wartego odwiedzenie w celach turystycznych.

Skupiamy się na przygotowywaniu i publikowaniu wydawnictw, prowadzeniu portali informacyjnych, organizowaniu konferencji i realizacji projektów szkoleniowych dla branży turystycznej. Przygotowujemy także prezentacje targowe na 16 rynkach oraz organizujemy podróże studyjne dla dziennikarzy z całego świata przyjeżdżających do naszego regionu.

Nasze 10-lecie stwarza nam możliwość dokonania podsumowania naszej dotychczasowej działalności, przypomnienia o naszych sukcesach i wyróżnienia osób, które w sposób szczególny nas wspierały. Wśród blisko 350 zaproszonych gości będą między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska a także byli marszałkowie i prezydenci, którzy przez te lata decydowali o działalności naszej Organizacji. Będą obecni także nasi członkowie, firmy współpracujące z Łodzi i regionu łódzkiego oraz 130 uczestników VII edycji ogólnopolskiej konferencji „Kultura i turystyka – miejsca spotkań”.

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: