Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
 AGATA ADASZYŃSKA
Instytut Kultury, WziKS, Uniwersytet Jagielloński

Magister zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktorantka nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od kilku lat prowadzi samodzielne badania nad światowymi hotelami artystycznymi, możliwościami promocji kultury w obiekcie hotelowym oraz zarządzaniem wydarzaniemi kulturalno-rozrywkowymi w hotelach. Zajmuje się także tematyką postmodernizmu i jego wpływami na przeobrażenia na gruncie kultury, sztuki oraz szeroko pojętego sektora prywatnego.

Arthotele – o promocji kultury przez hotele
W przedstawionym referacie zostanie podjęty temat arthoteli – przedsiębiorstw łączących cechy tradycyjnego hotelu i nowoczesnej instytucji kultury. Referentka będzie starała się dowieść, że prowadzona w arthotelach działalność kulturalna jest odpowiedzią na m. in. rosnące zapotrzebowanie na przeżycia estetyczne turystów będące skutkiem nowej estetyzacji świata oraz zmian postmodernistycznych. Wywód będzie miał charakter interdycyplinarny.

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: