Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA
ICOM-Poland

Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studia, doktorat i habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim.
Stypendystka: Centro di Studi Andrea Palladio, Vicenza; Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu; Museo d’Arte Antigua, Lisbona; Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi, Fundacji Pro Helvetia i Paul Klee Stifftung w Bern. 1979- 2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, od 1991 kurator, 1995-2007 dyrektor ds. naukowych, 2007-2008 dyrektor muzeum.
Wykładowca Wydz. Neolofilologii UW (1983-1990) oraz Studium Muzealniczego UW (od 1994). 2008-2013 kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej IHS UKSW, 2011-2012 dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW. Autorka i inicjatorka nowego kierunku studiów – Muzeologii, otwartego w 2011 na UKSW.
Członek AICA i ICOM (2002 – 2008 i ponownie od 2012 prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM).
Od 2005 członek 8-osobowej grupy ekspertów Unii Europejskiej ds. muzeów (Culture Unit), 2007-2011 ekspert ministra w programie Komisji Europejskiej: Mobility of Collections, od 2013 ekspert JPI- JHEP Joint Transnational Call for Joint Research Projects on Cultural Heritage UE
Członek wielu rad naukowych, muzealnych i doradczych, od 2011 członek Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m. st. Warszawy. Autorka 340 książek, katalogów, artykułów i opracowań w zakresie sztuki i teorii sztuki XVII- XX wieku oraz muzeologii autorka scenariuszy i kurator 50 wystaw.

Turystyka kulturowa i nowe muzea w Polsce.

 

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: