Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
PIOTR GRYSZEL
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania gospodarką turystyczną w regionie, zagospodarowania turystycznego, prawa turystycznego i ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego. W latach 2000-2004 kierował działalnością Oddziału Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu, a wcześniej zastępca kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze. Ekspert, trener i wykładowca w kilku projektach europejskich realizowanych na potrzeby gospodarki turystycznej. Autor kilkunastu strategii i dokumentów planistycznych zamawianych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne. Czynny przewodnik górski, pilot wycieczek i przewodnik praski współpracujący z licznymi biurami podróży.

Nowe i stare atrakcje turystyczne Sudetów jako efekt wielokulturowości regionu.

 
W porównaniu z innymi obszarami górskim Polski, Sudety charakteryzują się znaczną odmiennością zarówno pod względem kulturowym jak i przyrodniczym. W świadomości polskich turystów góry kojarzone są zazwyczaj z charakterystycznym stylem budownictwa, gwarą, oryginalnym folklorem – zazwyczaj podhalańskim. Czy zatem turyści odwiedzający Sudety są świadomi odmienności przyrodniczej i kulturowej tego regionu? Czy przedsiębiorcy turystyczni sprzedają oryginalną karkonoską ofertę turystyczną? Jak wielokulturowość regionu wpływa na kreowanie atrakcji turystycznych. Celem artykułu jest ocena stanu i kierunków rozwoju atrakcji turystycznych Sudetów na tle wielokulturowej przeszłości regionu.
Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne, turystyka masowa, dziedzictwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe.


 

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: