Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
Marzena Makowska-Iskierka
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z geografii turyzmu. Zainteresowania naukowe, obszary badawcze: przestrzeń turystyczna, nowe przestrzenie rekreacyjno-turystyczne, turystyka w regionach metropolitalnych, przemiany obszarów pod wpływem turystyki, procesy urbanizacyjne, Łódź i region łódzki.

Centra handlowe nowymi atrakcjami turystyczno-rekreacyjnymi Łodzi

Celem prezentacji jest ukazanie wpływu centrów handlowych na kształtowanie nowych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych miasta. Analizie poddana zostanie oferta rozrywkowa pod względem rodzaju i charakteru imprez organizowanych przez centra handlowe (m.in. Manufakturę i Port Łódź). Przedstawiona będzie też wielkość, specyfika ruchu i pochodzenie uczestników tych wydarzeń. Ponadto ukazane zostaną opinie stałych mieszkańców i turystów na temat działalności nowopowstałych centrów handlowo-rekreacyjno-kulturalnych.

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: