Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
PAWEŁ PAWŁOWICZ
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Urodzony w 1970r w Szczecinie, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (tytuł magistra), dyplomowany menadżer kultury, pedagog, założyciel i członek Stowarzyszenia Archeologii Militarnej Pomorze, wiceprezes zarządu w Samorządzie Przewodników PTTK w Województwie Zachodniopomorskim, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, pilot - przewodnik, instruktor przewodnictwa, członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski, absolwent studiów podyplomowych Muzealnictwo - Instytut Zabytkoznawstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu. Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Szczecinie. Jest redaktorem naczelnym Gazety Muzealnej - bezpłatnego biuletynu wydawanego przez Muzeum w Kołobrzegu.
Odznaczenia:
- srebrna odznaka GRYF ZACHODNIOPOMORSKI (Marszalek Zachodniopomorski)
- złota odznaka ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI ( MKiDN)
- krzyż PRO MARI NOSTRO (Liga Morska i Rzeczna)

Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe – Szlakiem walk 1. Armii Wojska Polskiego na Pomorzu

Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, Twierdza Świnoujście, Zloty Pojazdów Militarnych od kilku już lat stanowią ważne punkty na mapie atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego. Kolejnym charakterystycznym produktem turystyki kulturowej Województwa Zachodniopomorskiego mogą stać się muzea wojskowe związane z upamiętnieniem walk 1. Armii Wojska Polskiego. Projekt utworzenia sieci muzeów powstaje z inicjatywy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - największej kolekcji militariów w tej części Polski.
Ostatnia wojna światowa i ustalenie zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej spowodowały, iż na Pomorzu Zachodnim nastąpiła wielka wymiana ludności. Osiedleńcy przybywający tu z różnych stron, budują po dzień dzisiejszy swoją tożsamość. O ile od lat powojennych aż do roku 1989 ogromną rolę w budowaniu tożsamości odgrywała ideologia i propaganda, o tyle w nowej rzeczywistości w zupełnie inny sposób możemy interpretować wysiłek zbrojny żołnierzy 1 AWP. Do dyspozycji mamy całą paletę symboli, materialnych świadectw oraz relacji żywych świadków historii, które możemy wykorzystywać w tworzeniu nowych wartości spajających lokalną społeczność.
Granice wytyczała globalna polityka wielkiej trójki, ale to właśnie szlak bojowy 1 Armii Wojska Polskiego stał się podstawą do ustanowienia ważnych miejsc dla tożsamości powojennych mieszkańców Pomorza. Wał Pomorski, Wybrzeże Bałtyku i Rejon Pamięci Narodowej (Czelin, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki i Cedynia). Z każdym z tych miejsc związane jest świętowanie zwycięstwa po trudzie bitewnym oraz ofiara krwi – milczące mogiły. Ten czas zatrzymany upamiętniają tablice, cmentarze, pomniki i muzea: Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu, Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach i Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach.
Projekt ma na celu nie tylko stworzenie nowego tematycznego szlaku turystyki kulturowej, ale i zwrócenie uwagi na zapomniane placówki i miejsca pamięci, utworzone w latach powojennych, włączenie ich do oferty promocyjnej Pomorza Zachodniego.

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: