Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
DOROTA SZCZUKA
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

Z wykształcenia jest historykiem sztuki, członkiem stowarzyszenia konserwatorów zabytków. Wykształcenie daje silną bazę w zakresie znajomości lokalnej tożsamości i wartości środowiska kulturowego regionu, a szczególnie Kazimierza Dolnego i jego okolic. Jest również licencjonowanym przewodnikiem turystycznym PTTK z uprawnieniami na tzw. trójkąt turystyczny „Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów”. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i Marketing”, które ułatwiły zaangażowanie się w prywatną działalność gospodarczą w branży turystycznej na rynku Kazimierza Dolnego i okolicy.
Od 2009r. jest pracownikiem Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym – stanowisko ds. promocji i dziedzictwa kulturowego Kazimierza Dolnego. Organizuje i koordynuje wiele cyklicznych imprez promocyjnych oraz kulturalnych w gminie Kazimierz Dolny, koordynuje wydawnictwa gminy o charakterze turystycznym, informacyjnym, realizację strony internetowej Urzędu Miasta, strony internetowej zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym, koordynowa utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Rynku w Kazimierzu Dolnym, projekt rewaloryzacji zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym i wiele innych. Wymyśliła i zrealizowała duży projekt promocyjny „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu” – nominowany do nagrody wojewódzkiej „Kryształowa Elka” w 2011r.

Kazimierz Dolny – zarządzanie kulturą w intensywnym ruchu turystycznym.

Poza ukazaniem turystycznego i kulturowego potencjału Kazimierza Dolnego, prezentacją historii turystyki kulturowej w naszym miasteczku, referat pokaże zależności pomiędzy dwiema sferami – kulturą i turystyką. Uzupełnianie się, ale i wzajemne konflikty. Zyski i straty dla obu dziedzin. Pokaże wyzwania i trudności w zarządzaniu miasteczkiem, gdzie przeważa turystyka kulturowa “bombardowana” w ostatnich latach przez turystykę masową.
 

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: