Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
BARTŁOMIEJ WALAS
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Doktor. Ukończył studia podyplomowe IREST na Sorbonie. Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Pracę naukowo-dydaktyczną łączył z praktyką gospodarki turystycznej na kierowniczych stanowiskach w Oddziale Instytutu Turystyki, Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym Wawel-Tourist.
Od 1996 roku związany z UKFIT a następnie Polską Organizacją Turystyczną piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną Polski na rynku francuskim. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za strategię marketingową na rynkach zagranicznych. Jest autorem koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020. 
Autor lub współautor 6 książek, w tym w zakresie promocji turystycznej, ponad 50 artykułόw naukowych i 23 prac naukowo-wdrożeniowych, wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej.

Rola logo miejsca docelowego w komunikacji marketingowej w świetle badań

Jednym w elementów budowy marki miejsca docelowego jest logo i slogan promocyjny. Coraz częściej przykłada się do tych dwóch narzędzi duże znaczenie chociaż wywołuje to także spore polemiki. Brak jest jednak badań potwierdzających siłę komunikacyjną obu wyróżników marki. Autor na podstawie badań niereprezentatywnych (wielkość próby 150 osób) prezentuje wyniki rozpoznawalności spontanicznej i wspomaganej logotypów oraz sloganów, skojarzeń z marką, oddziaływania na motyw podejmowania decyzji o wyjeździe a także atrakcyjności graficznej.
Wnioski z badań wskazują na niezwykle niski poziom rozpoznawalności logotypów i sloganów, zróżnicowane (pozytywnie i negatywne) skojarzenia z marką, niewielki wpływ na proces decyzyjny o wyjeździe.

 

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: