Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi

Opłaty

UWAGA: Liczba dofinansowanych noclegów jest ograniczona!! Decyduje kolejność zgłoszeń. Brak dofinansowanych pokoi jednoosobowych. Cena pokoju jednoosobowego wynosi: 334,8 zł brutto.

Wyżej wymienione opłaty zawierają kwotę netto plus podatek VAT.


* opłata konferencyjna dla Członków ROTWŁ dotyczy tylko 1 przedstawiciela danego podmiotu. W przypadku chęci udziału w konferencji, większej ilości osób reprezentujących jeden podmiot należy rejestrować się, jako 'uczestnik konferencji'.

Opłata konferencyjna obejmuje:
Opłaty należy przekazywać na konto bankowe ROTWŁ w nieprzekraczalnym terminie do 31 października b.r. Po zarejestrowaniu się w systemie zostaną wystawione faktury pro forma i wysłane pocztą pod adres wskazany w formularzu. Na podstawie tych faktur będą mogli Państwo dokonać wpłaty. Po dokonaniu wpłaty otrzymają Państwo drogą pocztową Faktury Vat.

UWAGA: W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, już po dokonanej rejestracji, koszty nie będą zwracane lub będą musiały zostać pokryte.

Dane rachunku:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 67, 90 - 009 Łódź
Bank Pekao S.A. I/O Łódź
nr 91 1240 3015 1111 0000 3413 0698

W TYTULE: Imię i nazwisko, Instytucja - Konferencja Kultura i Turystyka 2013, Łódź

Podczas rejestracji on line należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.


W przypadku problemów bądź pytań dotyczących faktur VAT, bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Panią Joanną Koralewską - tel. (42) 662 09 71, e-mail: jkoralewska@rotwl.pl

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: