Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi

Program konferencji Łódź, 6-7 listopada 2013 r.

06.11.2013

09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 - 10.10 Powitanie gości
10.10 - 10.30 Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
„Kultura, nauka i rozrywka w miejskiej polityce turystycznej” 
10.30 -10.50 Krzysztof Skalski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„Cittaslow – Światowa Sieć Miast Dobrego Życia - aspekty turystki kulturowej na tle założeń oraz kryteriów tego Ruchu”

10.50 - 11.10 Dorota Folga-Januszewska, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
„Turystyka kulturowa i nowe muzea w Polsce”
11.10 - 11.30 Anna Aleksandrova, Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie, Rosja
„Modern Forms of Cultural Tourism Organization in Moscow”
11.30 - 11.50 Jolanta Nolle, Fundacja Zollverein z Essen, Niemcy
„Wykorzystanie obiektów przemysłowych dla celów kulturalnych i turystycznych – przykłady niemieckie”

11.50 - 12.00 podsumowanie - dyskusja
12.00 - 12.20 przerwa kawowa
12.20 - 12.40
 
Joanna Kucharska, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
„Centrum Nauki Kopernik - miejscem spotkań”

Piotr Idziak, Małopolski Instytut Kultury
„Małe muzeum jako miejsce spotkań istotnych”
12.40 - 13.00
 
Magdalena Banaszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„Ogród doświadczeń - spotkania z nauką”
Anna Nadolska, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
„Muzeum na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Rewitalizacja, kultura, turystyka”
13.00 - 13.20 Agata Adaszyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„Arthotele - o promocji kultury przez hotele”
Paweł Pawłowski, Muzeum Oręza Polskiego w Kołobrzegu
"Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe - Szlakiem walk 1. Armii Wojska Polskiego na Pomorzu"
13.20 - 13.40 Marzena Makowska-Iskierka, Uniwersytet Łódzki
„Centra handlowe nowymi atrakcjami turystyczno - rekreacyjnymi"

Katarzyna Duda – Gromada, Uniwersytet Warszawski
„Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań - wybrane aspekty (na przykładzie Muzeum Piwowarstwa)”
13.40 - 14.00 podsumowanie - dyskusja
14.00 - 14.50 przerwa obiadowa
14.50 - 15.10
 
Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
„Rola logo miejsca docelowego w komunikacji marketingowej w świetle badań”

Karolina Fidyk, Małopolski Instytut Kultury
„W taki sposób zobaczyć je możesz tylko raz” – prezentacja zabytków niedostępnych”
15.10 - 15.30
 
Wojciech Fedyk, Tourist Consulting we Wrocławiu
„Co było i pozostaje skuteczne i efektywne - kultura czy turystyka? – Wrocław – miasto spotkań”

Robert Wiluś, Michał Duda, Uniwersytet Łódzki
„Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi”
15.30 - 15.50
 
Dorota Szczuka, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
„Kazimierz Dolny – zarządzanie kulturą w intensywnym ruchu turystycznym”

Sławoj Tanaś, Uniwersytet Łódzki
„Cmentarz jako przestrzeń spotkań”
15.50 - 16.00 zakończenie - dyskusja


07.11.2013

  RÓWNOLEGŁE WARSZTATY
09.00 - 12.00 warsztat I: Jarosław Marciuk i Alicja Kosicka - Inspiros Consulting Group
"5 udowodnionych kroków do sukcesu w nowym marketingu"
warsztat II: Agnieszka Nadstawna - LATAWIEC PARTNER A. NADSTAWNA
"Od osobowości do produktu turystycznego, czyli komunikacja reprezentantów różnych gałęzi nauki i biznesu"
12.00 - 12.20 przerwa kawowa
12.20 - 12.40 Jacek Kaczmarek, Karolina Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
„Literacka interpretacja dziedzictwa łódzkich Żydów na podstawie koncepcji miejsc zapośredniczonych” 
12.40 - 13.00 Piotr Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
„Nowe i stare atrakcje turystyczne Sudetów jako efekt wielokulturowości regionu” 
13.00 - 13.20 Robert Faracik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„Miasta historyczne Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo a możliwości rozwoju turystyki na wybranych przykładach” 
13.20 - 13.40 Marek Nowacki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
„Jakość i autentyczność : czy jedno wyklucza drugie?” 
13.40 - 14.10 Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki
„Miejsca spotkań kultury i turystyki” 
14.10 - 14.40 zakończenie - dyskusja
14.40 - 15.30 obiad

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: